We vinden het belangrijk het zorglandschap te veranderen. Volgens ons kan dit het beste door  onder andere samen te werken met andere zorgverleners in plaats van te werken op je eigen eilandje.

Door samen te werken vorm je als zorgverlener een netwerk van professionals rondom de client. Als wij vinden dat een collega de zorg beter kan verlenen dan verwijzen wij door, het doel moet altijd zijn dat de best mogelijke zorg geboden wordt. Samen werken betekent ‘ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor een client en niet alleen voor zijn dossier’. Daar doen wij graag onze mond voor open. We nemen de leiderrol op ons om belemmeringen weg te nemen en initiatieven een plek te geven.

het zorglandschap moet anders

‘als we samenwerken, staan we sterker’
‘als we samenwerken, staan we sterker’

initiatief nemen

een ontmoetingsplek voor het hele dorp

Als wij een behoefte signaleren die het contact tussen onze cliënten en buurt- en dorpsgenoten kan vergroten, kijken we of en hoe wij deze behoefte kunnen vervullen.

In Markelo miste de inwoners een plek om elkaar te ontmoeten. Daarom namen wij het initiatief hier een ontmoetingscentrum te realiseren. In 2019 opende De Esch haar deuren. Het centrum fungeert als laagdrempelige ontmoetingsplek voor het hele dorp. Mensen komen voor kopje koffie en een praatje, een activiteit of een gezamenlijke maaltijd

Wat bijzonder is aan ons ontmoetingscentrum is dat iedereen binnen mag lopen voor een korte hulpvraag, een kop koffie of een spontane ontmoeting. We willen als zorgorganisatie zoveel mogelijk de deuren openzetten, iedereen is welkom. We willen hiermee de kennis en deskundigheid die wij bezitten zoveel mogelijk laagdrempelig beschikbaar maken. Zo hopen wij iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.

samen sterker

geen concurrenten maar partners

Alleen samen kunnen we het zorglandschap veranderen. In alle zorgorganisaties zien we daarom collega’s en partners. We willen samen groeien naar goede zorg voor iedereen. Kennisoverdracht staat hierbij centraal.

Zo is Hulpdiehelpt lid van Coöperatie Dichtbij – een samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige zorgverleners en 70 zorgorganisaties. Wij adviseren op zorginhoudelijk gebied en op organisatorisch niveau. Zij helpen ons in de samenwerking met andere zorgprofessionals.

Wij helpen onze collega’s binnen Coöperatie Dichtbij door zoveel mogelijk samen te werken en te delen. We zien onze collega professionals als collega en niet als concurrent. We hopen door samen te werken en kennis te delen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg en er samen voor te zorgen onze clienten zo goed mogelijk te ondersteunen.